Contact

Een bouwkundige keuring uitvoeren; wat houdt het in?

Als je een huis gaat kopen of verkopen, is een bouwkundige keuring van www.schippers-bouwconsult.nl van groot belang. Een bouwkundige keuring kan je inzicht geven in de staat van het huis en mogelijke gebreken die er aanwezig zijn. In dit artikel bespreken we wat een bouwkundige keuring inhoudt en waarom het belangrijk is om er een uit te laten voeren. Lees verder!

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een inspectie van een woning, waarbij er wordt gekeken naar de staat van de bouwtechnische aspecten. Hierbij kun je denken aan de fundering, het dak, de gevels, de vloeren, de kozijnen, de riolering en de elektrische installatie. Er wordt gekeken naar de technische staat van deze onderdelen en of er eventuele gebreken zijn. Bij schade aan je woning kun je ook contra expertise door Schippers Bouwconsult inschakelen om een correct schadevergoeding te ontvangen van je verzekering

Waarom is een bouwkundige keuring belangrijk?

Een bouwkundige keuring kan je helpen om een goed beeld te krijgen van de staat van het huis dat je wilt kopen of verkopen. Het kan mogelijke gebreken aan het licht brengen die je niet zomaar zelf had kunnen ontdekken. Daarnaast kan het ook dienen als onderhandelingspunt bij de aankoop van een woning. Als er gebreken aan het licht komen, kun je deze bespreken met de verkoper en eventueel een lagere prijs bedingen.

Wie voert een bouwkundige keuring uit?

Een bouwkundige keuring wordt meestal uitgevoerd door een bouwkundige of een bouwtechnisch inspecteur. Het is belangrijk dat deze persoon onafhankelijk is en geen relatie heeft met de verkoper of koper van de woning. Zo kun je er zeker van zijn dat de keuring objectief wordt uitgevoerd en dat er geen belangenverstrengeling is.

Hoe gaat een bouwkundige keuring in zijn werk?

Een bouwkundige keuring neemt meestal enkele uren in beslag, afhankelijk van de grootte en staat van de woning. De bouwkundige inspecteert de woning van boven naar beneden en maakt aantekeningen van eventuele gebreken. Na afloop van de inspectie wordt er een rapport opgesteld waarin de staat van de woning wordt beschreven en eventuele gebreken worden benoemd.

Wat staat er in een bouwkundig rapport?

Een bouwkundig rapport geeft een overzicht van de staat van de woning en eventuele gebreken. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn de kosten die direct nodig zijn om de gebreken te herstellen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van dakpannen. Indirecte kosten zijn de kosten die op termijn nodig zijn, zoals het vervangen van kozijnen op langere termijn. Het rapport geeft ook aan welke gebreken op korte termijn hersteld moeten worden en welke op lange termijn.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.